krzyżówka - styl w sztuce XI - XIII w.

Określenie

styl w sztuce XI - XIII w.

posiada 1 hasło