krzyżówka - stopień czcionki pisma

Określenie

stopień czcionki pisma

posiada 1 hasło