krzyżówka

stopa wierszowa złożona z 2 sylab

Określenie

stopa wierszowa złożona z 2 sylab

posiada 1 hasło: