krzyżówka - stoi dzięki śledziom

Określenie

stoi dzięki śledziom

posiada 1 hasło