krzyżówka - starożytne miasto, jedna ze stolic Asyrii