krzyżówka - starożytne liczydło greckie

Określenie

starożytne liczydło greckie

posiada 1 hasło
  • abak

Powiązane określenia posiadają 1 hasło

  • abakus