krzyżówka - stan, w jakim znajduje się człowiek żarliwie się modlący