krzyżówka - stan gotowości do akcji

Określenie

stan gotowości do akcji

posiada 1 hasło