krzyżówka - spojenie arkuszy blachy

Określenie

spojenie arkuszy blachy

posiada 1 hasło