krzyżówka - spiewal o nim Krzysztof Krawczyk

Określenie

spiewal o nim Krzysztof Krawczyk

posiada 1 hasło