krzyżówka

spiętrza wodę rzeki

Określenie

spiętrza wodę rzeki

posiada 1 hasło: