krzyżówka - smugowy lub balistyczny

Określenie

smugowy lub balistyczny

posiada 1 hasło