krzyżówka - skostnienie, bezwład

Określenie

skostnienie, bezwład

posiada 1 hasło