krzyżówka

sakrament udzielany ciężko choremu

Określenie

sakrament udzielany ciężko choremu

posiada 1 hasło: