krzyżówka

sakrament przyjmowany jako pierwszy

Określenie

sakrament przyjmowany jako pierwszy

posiada 1 hasło: