krzyżówka - słynny wiersz Antoniego Słonimskiego

Określenie

słynny wiersz Antoniego Słonimskiego

posiada 1 hasło