krzyżówka - słucha tylko zwierzchnika

Określenie

słucha tylko zwierzchnika

posiada 1 hasło