krzyżówka

rygor

Określenie

rygor

posiada 2 hasła:
Określenie

rygor

posiada dodatkowo 13 synonimów:
 • dyscyplina
 • kara
 • karność
 • mores
 • posłuszeństwo
 • procedura
 • reguła
 • reżim
 • sankcja
 • subordynacja
 • surowość
 • sztywność
 • zasada