krzyżówka - ruchomy reflektor w gwarze więziennej

Określenie

ruchomy reflektor w gwarze więziennej

posiada 1 hasło