krzyżówka - rozwoził kopalinę ze Śląska

Określenie

rozwoził kopalinę ze Śląska

posiada 1 hasło