krzyżówka - roztoczenie, sprawowanie opieki nad kimś lub nad czymś