krzyżówka - rozrzut, zróżnicowanie zaobserwowanych wartości zmiennej