krzyżówka - rozprawy, roztrząsanie czegoś, wymiana zdań, spór