krzyżówka - rozprawa naukowa napisana w celu uzyskania stopnia naukowego na wyższej uczelni