krzyżówka - rozmowa na parę

Określenie

rozmowa na parę

posiada 1 hasło
  • dialog

Powiązane określenia posiadają 2 hasła

  • dyskurs
  • konwersacja