krzyżówka - rozległy obszar górski w zach. części Azji

Określenie

rozległy obszar górski w zach. części Azji

posiada 1 hasło
  • Kaukaz

Powiązane określenia posiadają 3 hasła

  • Himalaje
  • Sajany
  • kaukaz