krzyżówka - rozkrzewianie, upowszechnianie, popularyzowanie