krzyżówka - rozdzielnopłciowość, zróżnicowanie osobników jednego gatunku na żeńskie i męskie

Określenie

rozdzielnopłciowość, zróżnicowanie osobników jednego gatunku na żeńskie i męskie

posiada 1 hasło
  • gonochoryzm