krzyżówka - rozbieżność, sprzeczność, zakłócenie, brak harmonii, dysharmonia, rozdźwięk, nieporozumienie