krzyżówka - rozbieżność, rozdźwięk

Określenie

rozbieżność, rozdźwięk

posiada 1 hasło