krzyżówka - rozbieżność, dwubiegunowość, inkongruencja