krzyżówka - rozłączenie się, odłączenie się, odseparowanie się