krzyżówka - rowek w murze między krawędziami ciosów kam. lub płyt okładzinowych

Określenie

rowek w murze między krawędziami ciosów kam. lub płyt okładzinowych

posiada 1 hasło
  • bonia