krzyżówka

rolnik

Określenie

rolnik

posiada 1 hasło:
Określenie

rolnik

posiada dodatkowo 10 synonimów:
  • bamber
  • dzierżawca
  • farmer
  • gospodarz
  • hodowca
  • kmieć
  • plantator
  • sadownik
  • wieśniak
  • włościanin