krzyżówka - rodzina roślin zielnych należąca do rzędu goździkowców, liczy ok. 1.5 tys. gatunków

Określenie

rodzina roślin zielnych należąca do rzędu goździkowców, liczy ok. 1.5 tys. gatunków

posiada 1 hasło
  • komosowate

Powiązane określenia posiadają 4 hasła

  • bodziszkowate
  • brzozowate
  • dyniowate
  • dzwonkowate