krzyżówka - rodzaj utworu literackiego kojarzący się z Gombrowiczem, Vonnegutem