krzyżówka - rodzaj tekstu modlitewnego zawartego w brewiarzu

Określenie

rodzaj tekstu modlitewnego zawartego w brewiarzu

posiada 1 hasło