krzyżówka - rodzaj spódnicy noszonej na Jawie, Malajach i w Syjamie