krzyżówka - rodzaj ptaków z podrodziny gęsi

Określenie

rodzaj ptaków z podrodziny gęsi

posiada 1 hasło
  • Łabędź

Powiązane określenia posiadają 3 hasła

  • orzeł
  • łabędź
  • żuraw