krzyżówka - rodzaj lampy elektronowej

Określenie

rodzaj lampy elektronowej

posiada 1 hasło
  • trioda

Powiązane określenia posiadają 4 hasła

  • dekatron
  • dioda
  • heksoda
  • selektoda