krzyżówka - roślina pastewna z wąsami czepnymi

Określenie

roślina pastewna z wąsami czepnymi

posiada 1 hasło
  • wyka

Powiązane określenia posiadają 4 hasła

  • rzepik
  • saradela
  • seradela
  • trawa