krzyżówka - roślina oleista i włóknodajna

Określenie

roślina oleista i włóknodajna

posiada 1 hasło
  • len

Powiązane określenia posiadają 4 hasła

  • bawełna
  • juka
  • juta
  • toina