krzyżówka - roślina o kulistych, kolczastych łodygach i okazałych kwiatach

Określenie

roślina o kulistych, kolczastych łodygach i okazałych kwiatach

posiada 1 hasło
  • echinokaktus