krzyżówka - roślina o dłoniastych liściach

Określenie

roślina o dłoniastych liściach

posiada 1 hasło
  • łubin

Powiązane określenia posiadają 3 hasła

  • bobik
  • pasternak
  • wyka