krzyżówka - roślina o barwnych, pachnących kwiatach zebranych w grona

Określenie

roślina o barwnych, pachnących kwiatach zebranych w grona

posiada 1 hasło
  • lewkonia