krzyżówka - roślina motylkowata uprawiana na zielony nawóz

Określenie

roślina motylkowata uprawiana na zielony nawóz

posiada 1 hasło
  • seradela

Powiązane określenia posiadają 7 haseł

  • komonica
  • lucerna
  • rzepa
  • rzepik
  • saradela
  • trawa
  • wyka