krzyżówka - roślina baldaszkowata o pierzastych liściach

Określenie

roślina baldaszkowata o pierzastych liściach

posiada 1 hasło
  • kropidło