krzyżówka - rezultaty czynów o dużej wartości dla innych