krzyżówka - rezultat pracy o dużej wartości dla innych