krzyżówka - rezultat działania bodźców zewnętrznych